diumenge, 3 de febrer de 2013

Les Roques

Conglomerat: Un conglomerat és una roca sedimentària de tipus detrític formada per còdols arrodonits d'altres roques units per un ciment. Es distingeixen de les bretxes perquè estan formades per fragments angulars. Es carecteritzen perquè els seus fragments constituits són majors que els de la sorra.Gres: El gres és una ceràmica de pasta opaca parcialment vitrificada i pràcticament impermeable. Es pot fer a partir d'argila blanca o rosada, quan l'argila és natural s'anomena "gres comú". En general com a tal s'utilitza el feldspat, peró també a vegades materials calcaris i fins i tot ferruginosos.

Argila: L'argila és un material granular natural proscedent de la descomposició de les roques feldespàtiques. Als buits entre grans d'argila sempre hi ha aigua, amb ions dissolts. Els primers usos de l'argila foren l'elaboració de tot tipus d'atuells estacs per a contenir productes necesaris per als establiments humans.

Sal comuna: La sal és el condiment més antic usat mai per la humanitat i la seva importància per la vida és tal que ha marcat el desenvolupament de la história en diverses fases. Históricament l'explotació de sal s'ha realitzat en salines de les zones costaneres i dels brolladors d'aigua salada, així com per mitjà de mines.


Calcària: La calcària és una roca sedimentària composta maoritàriament per carbonat de calci generalment calcita. Com moltes altres roques sedimetàries, la pedra calcària està composta de grans. Altres grans carbonats que es troben a les en les pedres calcàries són fragments esquelètics.
 
Granit: El granit és una roca plutònica magmàtica de textura granulosa i cristal·lina. Entre alguns dels components d'aquesta roca es troben es quars, el feldspat, i amb menys importància lamica, la plagioclasai l'hornblenda. El grait és el resultat del refredament lent.
 
Basalt: El basalt és una roca ígnia de gra fi i composició màfica, és a dir, amb un alt contingut  de ferro i magnesi. El basalt extret de pedreres com la del Boscarró ha estat utilitzat per fer-ne llambordes per pavimentar carrers i carreteres. És mundialment coneguda la formació balsàltica anomenada Calçada del Gegant i en gaèlic irlandès.
 

Pedra tosca: La pedra tosca és una roca volcànica vítrea, amb baixa densitat i molt porosa, de coor blanc o gris. Les pluges de pedra tosca són freqüents a les erupcions de tipus vesuvià, on arriben a sepultar grans extensions de terreny, arribant fins i tot a trencar teulades per cúmul.
 

Pissarra: La pissara és una roca metàmorfica d'origen sedimentàri, de textura granular, fina i homogènia. És d'estructura laminar o foliàcia. Es presenta generlment en un color opac blavós fosc i dividida en lajas o fulles planes. La principal característica de la pissarra és la seva divisió en fines làmines o capes.


Marbre: El marbre és una roca metamòrfica, calcària, amb textura compacta. El seu ús com amaterial d'escultura privilegiat a l'època clàssica l'ha convertit en signe d'elegància. En la naturalesa el marbre es troba en aglomerats irregulars en el si de la roca cristal·lina primitiva.


dimecres, 23 de gener de 2013

Diferència de les roques

Roques sedimentàries:
Les roques sedimentàries són aquelles que es formen a partir de roques ja existents que al ser sotmeses a l'acció dels agents atmosfèrics i a l'activitat de certs organismes queden alterades meteorització.Roques metamòrfiques: 
Les roques metamòrfiques són aquelles roques que es formen per metamorfisme. Això fa variar la mineralogia i l’estructura de la roca inicial i dóna lloc a una nova roca. Exemples d’aquestes roques són les pissarres, els esquists i els gneis...


Roques magmàtiques:
Les roques ígnies o magmàtiques són les roques que s'han format a partir del refredament d'un magma.
Iberpotash

Les instal·lacions industrials i minares de Iberpotash es troben en Catalunya, en la comarca del Bages. Las oficines centrals es situen a tan sols 60 Km de Barcelona, en Súria,on contem amb una mina de sal i potassa i una planta de tractament. A Sallent, Balsareny se situa una altre mina. 7

                                                         Mines de Súria i Balsareny


dissabte, 19 de gener de 2013

Roques

Hi ha moltes roques diferents peró en direm quatre:

ARGILA: L'argila és un material granular natural procedent de la descomposició de les roques feldespàtiques, compost principalment per silicats d'alumini hidratat.

GRANIT: El granit és una roca plutònica magmàtica de textura granulosa i cristal·lina. És de color grisenc, és molt abundant i s'utilitza àmpliament com a material de construcció.

PISSARRA: La llicorella o pissarra és una roca metamòrfica d'origen sedimentari, de textura granular fina i homogènia. S'usa per a revestiments de teulades en zones on neva.


GNEIS: El gneis és una roca metamòrfica que pot ser formada a partir de roques sedimentàries o de roques plutòniquescom el granit.

dimarts, 15 de gener de 2013

Minerals

Els minerals poden ser de diferents tipus, per exemple avui us en direm quatre:

·1er Mineral:
 QUARS: És un mineral sílice. Està present en grans quantitats a l'escorça terrestre.De gran duresa és capaç de ratllar l'acer.El quars és conegut per les seves propietats piezoelèctriques.


OLIVINA:L'olivina, és un mineral, típicament de roques plutòniques com ara les peridotites i de roques volcàniques, formada per una barreja de silicat de ferro i silicat de magnesi i forsterita. És un silicat de magnesi i ferro corrent de les roques eruptives bàsiques. L' olivina cristal·litza en el sistema ròmbic. És d'un color verd brillant ( encara que de vegades pot ser gris, groc o vermell), Té un brillar semblant al de un vidre i fractura concoide.
 
DIAMANT: En mineralogia, un diamant és un al·lòtrop de carboni en què els àtoms estan configurats en una variació de l' estructura cristal·lina cúbica centrada en les cares anomenada reticle diamantí. El diamant es la segona forma més estable de carboni després del grafit.

 Una pedra octaèdrica


FELDSPAT:  Els feldspats són un conjunt de minerals del grup dels silicats presents sobretot a les roques ígnies.


dilluns, 14 de gener de 2013

Minerals!!

els minerals es destingingim per el seu color el seu tacte...

Roques i minerals

Una roca és la materia en estat solid  que forma part  de l' escorça terrestre.

Un mineral es un solid homogeni que es presenta de manera natural i que ha estat format com a resultat de la interacció de procesos geològics tant de tipus físic com químic.

Les roques estan formades per minerals.

Algunes roques, com el granit, estan formades per diversos minerals (quars, feldespat i mica) i es poden veure a ull nu (en forma de petits cristallets).

Altres roques estan formades per un sol mineral. És el cas de l'halita (sal comuna) i el guix.

Un mineral es un solid homogeni que es presenta de manera natural i que ha estat format com a resultat de la interacció de procesos geològics tant de tipus físic com químic.